Busta Jána Palárika v interiéri Divadla Jána Palárika

Katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik a publicista Ján Palárik študoval v 40. rokoch 19. storočia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a už vtedy sa snažil nadviazať kontakty s ostatnými študentmi v uhorských seminároch, aby zjednotil slovenských národovcov.

Trojičné námestie 2
Zobraziť na mape

Katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik a publicista Ján Palárik študoval v 40. rokoch 19. storočia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a už vtedy sa snažil nadviazať kontakty s ostatnými študentmi v uhorských seminároch, aby zjednotil slovenských národovcov. Prihlásil sa k odkazu Antona Bernoláka a viedol spolu so spolužiakmi bohatú korešpondenciu so štúrovcami, na základe ktorej ho cirkevná vrchnosť obvinila z husitizmu, panslavizmu a náboženskej ľahostajnosti. V rokoch 1862 – 1870 pôsobil neďaleko Trnavy v obci Majcichov, kde aj zomrel. V Trnave sa hrali všetky jeho hry a on sám bol často prítomný v hľadisku divadla počas ochotníckych predstavení uvádzaných v slovenčine. V septembri 1869 uviedli v mestskom divadle jeho hru Drotár, v máji 1870 hru Inkognito a v septembri toho istého roku bola v sále Strelnice uvedená jeho hra Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Autorom busty je akademický sochár Stanislav Biroš. Jej slávnostné posvätenie prebehlo vo foyeri divadla 10. decembra 2014.