Dom odborov

Dom odborov postavili na bývalom námestí Ľudovíta Štúra, predtým Leninovom námestí a ešte predtým Námestí Krajskej odborovej rady.

Antona Bernoláka 51
Zobraziť na mape

Dom odborov postavili na bývalom námestí Ľudovíta Štúra, predtým Leninovom námestí a ešte predtým Námestí Krajskej odborovej rady. Stal sa centrom kultúrneho a spoločenského života Žiliny. Pôvodne slúžil ako Všeodborový klub ROH (Revolučné odborové hnutie) a do prevádzky ho uviedli v roku 1963. Okrem Estrádnej sály a Malej scény sa v ňom nachádzala Veľká scéna, ktorá slúžila na divadelné a operetné predstavenia. Fungovala aj ako kinosála.

V estrádnej hale sa konali už pravidelné Randez-vous mladých o piatej a sobotné večery boli vyhradené programu Tancujeme do druhej v noci. Taktiež sa tu organizovali reprezentačné plesy, stužkové, vystúpenia známych českých aj slovenských spevákov. Na Veľkej scéne zasa vystúpenia populárnych hercov a zabávačov.

Pre deti sa uskutočňovali kurzy hrania na hudobné nástroje, jazykové kurzy, kurzy spoločenských tancov, výstavy. Stretnutia so zaujímavými ľuďmi, besedy, kluby učiteľov, dôchodcov, klub učňovskej a študujúcej mládeže. Dlhé roky tu pôsobil ODBORÁRIK - detský spevácky zbor, ktorý sa zúčastňoval na vystúpeniach nielen doma, ale aj mimo Slovenska. Od roku 1987 sa tu pravidelne konal Slovenský jazzový festival, na ktorom vystupovali domáci aj zahraniční speváci a hudobníci. Po roku 1989 prešla prevádzka kina pod novovzniknutú spoločnosť Dom odborov, s. r. o. a postupne sa premietanie filmov utlmovalo, až sa v roku 2008 celkom ukončilo.

Dom odborov v súčasnosti naďalej slúži ako jedno z centier zábavy a kultúry. Poskytuje priestory pre hosťujúce, zájazdové divadelné súbory, koncerty, plesy a mnohé iné.