Bábkové divadlo Žilina

Budova Bábkového divadla Žilina sa nachádza neďaleko žilinskej neologickej synagógy a bola pristavená k židovskej ľudovej škole ako účelová budova pre telocvičňu a klubové miestnosti Makabi.

Kuzmányho 6
Zobraziť na mape

Budova Bábkového divadla Žilina sa nachádza neďaleko žilinskej neologickej synagógy a bola pristavená k židovskej ľudovej škole ako účelová budova pre telocvičňu a klubové miestnosti Makabi. Makabi bolo združenie židovských telovýchovných a športových spolkov v období prvej Československej republiky. Jeho úlohou bolo posilnenie telesnej zdatnosti členov, budovanie ihrísk a telocviční, usporiadanie súťaží a podobne.  Projekt predpokladal, že priestory telocvične majú slúžiť tiež ako divadelná a prednášková sála. Neskoršie sa tu premietali aj filmy.

Makabi používalo telocvičňu do konca roku 1938, keď zo zákona zanikli všetky židovské spolky a organizácie, a tým bola aj ukončená jej telovýchovná činnosť. Od roku 1942 do 1945 budovu prevzalo do prenájmu miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Žiline.

V tom čase sa v Žiline stretávali nadšenci, ochotníci, zoskupení okolo žilinského bábkara Teodora Zvaru, ktorí iniciovali zrod profesionálneho bábkového divadla – dokonca prvého profesionálneho bábkového divadla na Slovensku.

O bábky bol v Žiline vždy veľký záujem. Teodor Zvara a manželia Žďárskí založili v roku 1943 pri futbalovom oddiele ŠK Žilina ochotnícke bábkové divadlo, ktorým chceli zabávať futbalových dorastencov. Hrali v malej miestnosti na štadióne, kde sa zmestilo najviac  60 ľudí. Pre veľký záujem sa však museli preniesť do terajšieho kina Úsvit. Cez vojnu sa zničil inventár a po oslobodení museli začínať znovu na štadióne. Tam hrávali až do roku 1949, kedy prevzala bábkové ochotnícke divadielko Ľudová scéna mesta Žiliny.

Ochotníci z bábkového divadla Radosť v Žiline prešli pod administratívne krídla vtedajšieho domáceho činoherného Krajového divadla pracujúcich a začali pôsobiť pod názvom Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich. Po svojom vzniku 1. septembra 1950 mali k dispozícii iba malú miestnosť v bývalej synagóge, v ktorej bábkari skúšali a vyrábali si bábky, čo bolo ich povinnosťou zo zákona. Na zájazdy chodili s vyradeným a poruchovým autobusom z činohry. V Žiline sa hrávalo iba v nedeľu, ak bola k dispozícii školská telocvičňa Makabi s javiskom. Neskôr ako profesionálna Bábková scéna od roku 1953 hrávali častejšie. V roku 1959 sa uskutočnila generálna oprava a budova bývalého Makabi sa zmenila na technicky najmodernejšie „kamenné“ bábkové divadlo na Slovensku. Spojenie s Krajovým divadlom pracujúcich však prinášalo mnohé problémy najmä pri financovaní. Na základe všeobecnej nespokojnosti a nátlaku bábkarov sa súbor napokon osamostatnil a 1. apríla 1961 vzniklo Bábkové divadlo Žilina a pod týmto názvom existuje dodnes.