Nová synagóga

Budova neologickej synagógy v Žiline patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku.

J. M. Hurbana 220/11
Zobraziť na mape

Budova neologickej synagógy v Žiline patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Je národnou kultúrnou pamiatkou. V ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku. Občianske združenie Truc sphérique spolu so Židovskou obcou prišli s myšlienkou rekonštrukcie starej synagógy, z ktorej malo vzniknúť nové centrum kultúry. Po významnej rekonštrukcii v rokoch 2011 – 2017 získala Nová synagóga mnohé architektonické ocenenia a je jedným z najvýnimočnejších kultúrnych priestorov v Žiline.

Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1861. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens. Výstavba prebiehala v rokoch 1928 až 1931.  Synagóga prišla o svoju pôvodnú funkciu po pár rokoch od postavenia. Po zákaze Židom vstupovať do podnikov v meste si v bývalej zimnej modlitebni zriadili improvizovaný bar. Počas 2. svetovej vojny bola poškodená a vykradnutá, podľa historických prameňov tu bol sklad obilia a (zrejme arizovaného) nábytku. Zachovaný je dokument, že na dvore alebo v časti synagógy bol pneuservis (vulkanizér). Náboženský život sa v nej už nikdy neobnovil.

V roku 1950 v upravenej miestnosti zimnej modlitebne začala pôsobiť profesionálna Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich, ktorá vznikla z ochotníckeho bábkového divadla Radosť. V roku 1955 bola synagóga zásadne prestavaná. Po zmene orientácie interiéru, vytvorení javiska a hľadiska, úprave balkónov vznikla koncertná sieň v správe Krajského domu osvety, ktorý tu mal svoj Dom osvety. Veľká sála sa využívala na kultúrne a spoločenské akcie, ako boli hosťujúce divadlá, koncerty, voľnočasové aktivity a kurzy.

Od roku 1960 prevzal budovu novovzniknutý Park kultúry a oddychu mesta Žilina – PKO. Od toho istého roku využívala veľkú modlitebňu tiež Vysoká škola dopravná ako prednáškovú miestnosť, ktorá bola v roku 1974 prestavaná a upravená na aulu. Po Nežnej revolúcii sa z vysokej školy na takmer 20 rokov stalo kino. Synagóga sa opäť stala kultúrnym priestorom v roku 2017, po rozsiahlej rekonštrukcii. V súčasnosti ju spravuje a využíva OZ Truc Sphérique na pravidelné umelecké a vzdelávacie podujatia.