Uherská kráľovská štátna reálna škola

Bývalá Uhorská kráľovská štátna hlavná reálna škola bola postavená podľa projektov mladých budapeštianskych architektov Ambrusa Ortha a Emila Somila v rokoch 1910 – 1911 v štýle maďarskej secesie.

Legionárska 8203/2
Zobraziť na mape

Bývalá Uhorská kráľovská štátna hlavná reálna škola bola postavená podľa projektov mladých budapeštianskych architektov Ambrusa Ortha a Emila Somila v rokoch 1910 – 1911 v štýle maďarskej secesie. 

Po slovensky sa v nej začalo vyučovať 15. februára 1919. V období 1. Československej republiky bola premenovaná na Československú štátnu reálku Jána Palárika a bola jednou z troch sedemtriednych reálok na Slovensku.

Na základe povolenia vydaného práve riaditeľstvom Československej štátnej reálky Jána Palárika sa 19. februára 1924 mohlo v Žiline odohrať predstavenie Každý něco pro vlast od V. K. Klicperu.

V škole sa učili i také osobnosti ako Štefan Bašťovanský, spisovatelia a básnici Štefan Atilla Brezány, Ľubomír Feldek, Milan Ferko, Janko Frátrik, Ján Kostra, Ján Lenčo, Belo a Štefan Letz, právnik Ernest Žabkay, dôstojník Viliam Meljon, historik Richard Marsina, matematici Jozef Sikora a Michal Harant, akademik Emil Špaldoň a mnohí ďalší.

Historická budova reálky slúžila ako gymnázium či stredná škola až do roku 1960. Vtedy sa sem z Prahy presťahovala Vysoká škola dopravná. V roku 1980 škola zmenila názov na Vysokú školu dopravy a spojov a po vybudovaní nového areálu priestory budovy bývalej reálky opustili. Priestory budovy Uherskej kráľovskej štátnej hlavnej reálnej školy zostali opustené a dodnes neprístupné verejnosti.