Katolícky dom (s Národným divadlom)

Katolícky dom a Národné divadlo postavil v rokoch 1925 až 1926 spolok Katolícky kruh, ktorý si pre túto stavbu vytvoril družstvo pre stavbu katolíckeho domu na čele so žilinským farárom Tomášom Ružičkom.

J.M. Hurbana 327
Zobraziť na mape

Katolícky dom a Národné divadlo postavil v rokoch 1925 až 1926 spolok Katolícky kruh, ktorý si pre túto stavbu vytvoril družstvo pre stavbu katolíckeho domu na čele so žilinským farárom Tomášom Ružičkom.

Neoklasicistickú budovu postavili podľa projektu českého architekta Stanislava Koníčka. Na štít fasády umiestnili dvojkríž – štátny znak Slovenska a plastiky dvoch orlov. Nad vchodom do budovy osadili plastiky dvoch žien symbolizujúcich hudobné a divadelné umenie. Na fasáde je pamätná tabuľa žilinského rodáka, národného buditeľa a spoluzakladateľa Matice slovenskej Juraja Tvrdého (1780 – 1865).

V rokoch 1926 až 1939 v budove sídlili i rôzne katolícke a kultúrne spolky, napríklad katolícka telovýchovná jednota Orol či Zväz slovenských železničiarov. Utvoril sa tu aj divadelný krúžok. Už názov tohto domu vopred určoval všetko dianie, náplň a idey, ktorým slúžil. Hrali sa predovšetkým hry s náboženskou tematikou, prípadne hry ponúkajúce únik od vtedajšieho nie ľahkého života širokých vrstiev ľudu.

V divadle počas troch dní hosťovala s rôznymi predstaveniami činohra Slovenského národného divadla (1927) a o mesiac neskôr využilo sálu Katolíckeho domu aj Národné divadlo Košice. Ďalej tu vystúpilo Akademické spevácke združenie z Bratislavy a dokonca aj viedenský československý spevokol Lumír. Významní bratislavskí sólisti tu predviedli rok po slovenskej premiére dňa 13. marca 1927 oratórium Svätá Ľudmila od Antonína Dvořáka (1841 – 1904). Bolo to najvýznamnejšie kultúrne podujatie v Žiline v 20. rokoch minulého storočia. Kino a divadlo boli v budove až do roku 1939.

Od roku 1991 až dodnes v časti budovy pôsobí Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.