Národný dom

Ťažisko hereckého pôsobenia Jozefa Gašparíka spočíva v období, v ktorom súbor Slovenského spevokolu vystupoval na novom reprezentatívnom javisku Národného domu.

Divadelná 1
Zobraziť na mape

Ťažisko hereckého pôsobenia Jozefa Gašparíka spočíva v období, v ktorom súbor Slovenského spevokolu vystupoval na novom reprezentatívnom javisku Národného domu. Celkovo vytvoril vyše 150 postáv a svoju hereckú kariéru uzavrel postavou Samuela Strelu v hre Jedenáste prikázanie v roku 1919. Uplatnil sa aj ako autor obľúbených silvestrovských kupletov. V Slovenskom spevokole vykonával viaceré významné funkcie, v rokoch 1914 – 1924 bol jeho podpredsedom a v rokoch 1924 – 1927 predsedom.