Bydlisko Jozefa Gašparíka

V roku 1895 sa Gašparík odhodlal realizovať svoje plány a založil vlastné malé kníhkupectvo zamerané na propagáciu a rozširovanie slovenskej tlače.

29. augusta 20
Zobraziť na mape

V roku 1895 sa Gašparík odhodlal realizovať svoje plány a založil vlastné malé kníhkupectvo zamerané na propagáciu a rozširovanie slovenskej tlače. Pomáhala mu pri tom už aj manželka Anna, rod. Jankovičová (1864 – 1953), a kníhkupectvo otvorili v dome jej rodičov.

Až v roku 1901 kúpili od manželov Ignáca a Anny Kohnovcov dom na rohu dnešnej Ulice 29. augusta a Ulice A. Kmeťa. V tomto dome sa Gašparík s rodinou usadili, a preniesol sem aj kníhkupectvo. Neskôr ho rozšíril aj na obchod s papiernickým tovarom, vydavateľstvo a v zadnej časti vybudoval menšiu kníhtlačiareň. Zameral sa na vydávanie slovenských kníh, ktoré boli cenovo prístupné širokým masám ľudu. Knihy distribuoval aj poštou, a to nielen po Slovensku, ale aj do USA.

V rodinnom podniku pomáhali rodičom aj štyri dcéry Anna (1896 – 1987), Katarína (1898 – 1993), Želmíra (1901 – 1968) a Oľga (1902 – 1987). Anna, vyd. Horáková, sa stala historičkou, Katarína sa vydala za podnikateľa Jozefa Stodolu (1882 – 1955) do USA, Želmíra pôsobila ako knihovníčka a bibliografka najprv v Matici slovenskej v Martine, potom v Univerzitnej knižnici v Bratislave a od roku 1939 v Slovanskej knižnici v Prahe. Najmladšia dcéra Oľga sa vydala za historika a profesora na martinskom gymnáziu Jána Štefana Šikuru a jediná zostala v Martine. Dom je označený pamätnou tabuľou.