Dom Jozefa Gašparíka na Moyzesovej ulici

V roku 1918 kúpil Jozef Gašparík od martinského advokáta Jána Kolomana Zányiho nehnuteľnosť, ktorú tvoril pozemok s dvoma domami.

Moyzesova 11
Zobraziť na mape

V roku 1918 kúpil Jozef Gašparík od martinského advokáta Jána Kolomana Zányiho nehnuteľnosť, ktorú tvoril pozemok s dvoma domami. Jeden z domov bol orientovaný na Ulicu S. H. Vajanského, druhý na Moyzesovu ulicu. Domy boli určené pre Gašparíkove dcéry, dom na Vajanského ulici pre Oľgu a dom na Moyzesovej ulici pre Annu. Oľga, ktorá bola manželkou profesora a regionálneho historika Jána Štefana Šikuru (1898 – 1945), zostala v Martine a pracovala v rodinnom obchode. Tento dom bol asanovaný a na jeho mieste postavili bytový dom.

Druhý dom so secesnou fasádou dal na konci 19. alebo začiatku 20. storočia postaviť Ján Koloman Zányi. Jeho neskoršia obyvateľka a vlastníčka Anna Gašparíková (1896 – 1987) sa vydala za Jiřího Horáka (1884 – 1975), popredného českého slavistu, folkloristu, univerzitného profesora a akademika ČSAV. Stala sa jednou z prvých slovenských historičiek a viac rokov pôsobila vo funkcii správkyne osobného archívu a literárnej tajomníčky prezidenta Tomáša G. Masaryka. V mladosti niekoľkokrát vystúpila ako ochotnícka herečka na javisku Slovenského spevokolu. Tento dom odkázala martinskému Slovenskému národnému múzeu, ktoré tu v roku 1999 zriadilo pracovisko Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Je zapísaný v štátnom zozname národných kultúrnych pamiatok ako Meštiansky pamätný dom – pôsobisko Anny a Jiřího Horákovcov.