Národný cintorín

Jozef Gašparík je pochovaný v rodinnej hrobke na Národnom cintoríne.

Sklabinská
Zobraziť na mape

Jozef Gašparík je pochovaný v rodinnej hrobke na Národnom cintoríne. Náhrobník tvorí vysoký kváder z čiernej žuly, ktorý je položený hranou dopredu. V jeho strede sa nachádza nika na uloženie vázy a nad ňou reliéf kríža v kruhu. Na hornej časti pomníka je umiestnený citát Listu apoštola Pavla Kolosenským: „Zemřeli jste/ a život váš/ skryt jest/ s Kristem v Bohu.“ A na spodnej časti mená a dáta pochovaných členov rodiny. Okrem Jozefa Gašparíka tu odpočíva jeho manželka Anna, rod. Jankovičová, dcéry Anna a Želmíra a zať Jiří Horák. Autorom náhrobníka, vybudovaného v roku 1932, je architekt Otto Rothmayer.