Evanjelický kostol

Kostol bol postavený po vydaní Tolerančného patentu, po obnovení martinského evanjelického cirkevného zboru v roku 1784.

Memorandové námestie 15
Zobraziť na mape

Kostol bol postavený po vydaní Tolerančného patentu, po obnovení martinského evanjelického cirkevného zboru v roku 1784. Pôvodne mal drevenú vežu, ktorú v roku 1885 nahradili murovanou. Dnešná podoba kostola vychádza z komplexnej prestavby staviteľom Samuelom Petrikovichom v roku 1895, ktorý upravil fasádu v novorománskom duchu. Farármi martinského zboru boli viaceré významné osobnosti, medzi nimi Andrej Plachý, Jozef Horváth, Karol Kuzmány, Oto Škrovina, Jozef Bučko či Ján Bohdan Hroboň. V svetských funkciách pôsobili národne uvedomelí martinskí mešťania, vďaka čomu dokázali udržať slovenský charakter zboru aj v období silnejúcej maďarizácie.

K svetským funkcionárom evanjelickej cirkvi patril aj Jozef Gašparík. V martinskom cirkevnom zbore vykonával funkciu presbytera a notára a v senioráte od roku 1930 funkciu dozorcu. Zomrel 4. júna 1931 priamo v kostole počas zasadnutia seniorálneho konventu, ktorý bol venovaný 150. výročiu Tolerančného patentu.