Kníhtlačiarsky účastinársky spolok

Do prvej budovy martinského Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku prišiel v roku 1878 za učňa aj Jozef Gašparík.

Milana Rastislava Štefánika
Zobraziť na mape

Do prvej budovy martinského Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku prišiel v roku 1878 za učňa aj Jozef Gašparík. Učňovská doba trvala jeden a pol roka a jeho predstavenými boli faktori František Ander a Rudolf Mitrovský a sadzač Ján Štróbl, všetci pôvodom z Prahy. Gašparíkovi sa tu zapáčilo a v KÚS-e zostal pracovať aj po vyučení. Možno pri rozhodovaní zavážila tiež skutočnosť, že sa v Martine mohol venovať aj divadlu. Pracoval tu do roku 1888, keď na rok odišiel do Ružomberka do tlačiarne Karola Salvu. V novembri 1889 sa však opäť do KÚS-u vrátil a pracoval pri tlači Národných novín. V tomto podniku pracoval do roku 1892. Pôvodná budova bola v 80. rokoch 20. storočia asanovaná a na jej mieste postavili novú prístavbu areálu Tlačiarní SNP.