Kníhtlačiarsky účastinársky spolok

Keď sa po založení Matice slovenskej stal Martin centrom národného života na Slovensku, potrebovali národní a kultúrni pracovníci, ktorí sem prichádzali, pre svoje publicistické potreby aj tlačiareň.

Milana Rastislava Štefánika
Zobraziť na mape

Keď sa po založení Matice slovenskej stal Martin centrom národného života na Slovensku, potrebovali národní a kultúrni pracovníci, ktorí sem prichádzali, pre svoje publicistické potreby aj tlačiareň. V roku 1869 založili Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. Prvých tlačiarov pozvali z Prahy a tí vychovali svojich nástupcov z domácich učňov. V roku 1872 postavili novú budovu, ktorú v roku 1898 nadstavili o jedno poschodie.

Kníhtlačiarsky účastinársky spolok sa stal oficiálnou tlačiarňou a vydavateľstvom martinského kultúrneho centra, vydal množstvo kníh a časopisov, medzi nimi Národné noviny, Slovenské pohľady, Orol, Dennica, Živena, Národný hlásnik, vychádzali tu diela najvýznamnejších slovenských spisovateľov a spolok podporil aj rozvoj divadelníctva tým, že vydával diela pôvodnej slovenskej aj prekladovej dramatickej tvorby a v roku 1899 prevzal na svoj náklad vydávanie edície Slovenský divadelný ochotník.

KÚS sa neskôr stal súčasťou Neografie a napokon gigantu Tlačiarní SNP, ktoré pamätnú prvú budovu nepotrebovali a musela tak ustúpiť ich megalomanským požiadavkám. Budovu napriek protestom kultúrnej verejnosti asanovali a na jej mieste postavili nové krídlo svojej prevádzkovej budovy.