Evanjelický zborový dom

Významnú úlohu v živote mesta Martin zohral aj tunajší evanjelický cirkevný zbor.

Memorandové námestie 15
Zobraziť na mape

Významnú úlohu v živote mesta Martin zohral aj tunajší evanjelický cirkevný zbor. K evanjelickému náboženstvu sa po vydaní Tolerančného patentu prihlásila väčšina obyvateľov mesta. V 19. a začiatkom 20. storočia sa martinská evanjelická fara a škola stali významnými centrami vzdoru a odolávania maďarizácii. Zásluhu na tom mali najmä farári Jozef Horváth a Otto Škrovina a učitelia Michal a Ján Meličkovci či Andrej Sokolík. Otto Škrovina podporoval združovanie sa mládeže v rôznych spolkoch a besedách s fungujúcimi knižnicami. Zaslúžil sa aj o založenie Združenia evanjelickej mládeže v Martine v roku 1922, ktoré sa stalo významným činiteľom duchovného života viacerých generácií.

Pri martinskom Združení evanjelickej mládeže pôsobil aj divadelný súbor, ktorý v roku 1934 inscenoval pochovávanie Moreny, scénu z ľudovej hry Pani richtárka od Ferka Urbánka v réžii Ferdinanda Hoffmanna a Jozefa Cincíka. Neskôr sa v novom zborovom dome utvorila aj stála bábková scéna, ktorá prevzala bábky z bábkového divadla pre dospelých, založeného Jaroslavom Vodrážkom na pôde Matice slovenskej a Sokola. Tieto spolky našli dôstojné sídlo v novej budove zborového domu, ktorý postavili v rokoch 1941 – 1942, keď na čele zboru stál farár Jozef Bučko. Budovu projektovala a postavila martinská staviteľská firma Hlavaj – Palkovič – Uličný. Hlavnou miestnosťou budovy je veľká sieň s javiskom a galériou a vedľa nej sa nachádza menšia sieň pre bábkové divadlo. Na poschodí sú kancelárie a rôzne miestnosti. Na javisku zborového domu sa konali divadelné inscenácie, bábkové predstavenia, inscenácie školských hier a ďalšie podujatia. Po nástupe totalitného režimu cirkevný zbor o budovu prišiel a usídlil sa v nej Závodný klub Závodov J. V. Stalina. Tento klub po zrušení spolkov organizoval kultúrnu činnosť v Martine a pôsobili v ňom aj viaceré divadelné súbory. Po postavení nového domu kultúry Revolučného odborového hnutia Závodov ťažkého strojárstva sa v tomto objekte naďalej konali divadelné podujatia a spoločenské zábavy.

V budove Evanjelického cirkevného zborového domu v Martine mal svoje sídlo v rokoch 1994 až 2004 ochotnícky Divadelný súbor evanjelickej mládeže pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Martine. Pracoval pod vedením Jely Borcovanovej do roku 2004. Tvorili ho väčšinou stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí sa po skončení škôl rozišli do rôznych miest za svojím povolaním alebo partnermi. V súčasnosti pracuje nepravidelne pri rôznych cirkevných podujatiach Ochotnícky divadelný súbor žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine pod vedením ich učiteľov.