Hostinec Peterkovcov / Čajdovcov

Ďalším martinským hostincom, ktorého vlastníci sa nebáli prichýliť slovenských ochotníkov, bol hostinec Peterkovcov, ktorý stál len o niekoľko domov ďalej od hostinca Jána Ivanku na hlavnej ulici (teraz Ulica Milana Rastislava Štefánika).

Milana Rastislava Štefánika 38
Zobraziť na mape

Ďalším martinským hostincom, ktorého vlastníci sa nebáli prichýliť slovenských ochotníkov, bol hostinec Peterkovcov, ktorý stál len o niekoľko domov ďalej od hostinca Jána Ivanku na hlavnej ulici (teraz Ulica Milana Rastislava Štefánika). Stal sa sídlom martinskej Tálie vzkriesenej v uvoľnených politicko-spoločenských pomeroch po páde Bachovho neoabsolutizmu.

Zásluhu na tom mali dvaja mladí právnici Pavol Mudroň a Jozef Kohút, ktorí v roku 1859 naštudovali inscenáciu Palárikovej veselohry Inkognito. Jozef Kohút pochádzal z rodiny farbiara. Od otca získal plátno na oponu a kulisy, ktoré potom spolu s priateľmi vlastnoručne namaľovali. Mudroň zasa dielo podporil finančne. Miestnosť v hostinci Peterkovcov bola síce veľmi malá, no tvorcovia si pomohli tak, že javisko postavili tesne pri stene. Herci sa mohli prezliekať v kolkárni pri dome a na javisko vstupovali cez okno. V rokoch 1859 – 1861 tu odohrali šesť inscenácií. Ako herci v nich vynikli najmä Pavol Mudroň, Jozef, Juraj a Anna Kohútovci, František Švehla, Ján Kunaj, Ján Izák, Baltazár Velič, Ľudovít Thomka, Samuel Šípka, Antónia Meličková, Anna Feliksová a ďalší.

Vlastníkom hostinca bol mladý hostinský Karol Peterek (1826 – 1869), rodák z Frýdku na severnej Morave, ktorý pracoval najprv v Priekope a po sobáši v roku 1859 sa usadil v Martine. Podporoval slovenské národné hnutie, na národné ciele prispieval i finančne a hneď po založení Matice slovenskej sa prihlásil za jej člena. Zomrel pomerne mladý, no hostinec ďalej viedla jeho vdova Žofia, rod. Dianovská (1827 – 1895). Vlastné deti nemali, a tak adoptovali Žofiinu neter Matildu Kováčikovú, ktorá sa neskôr vydala za redaktora Juraja Čajdu. Tak do vlastníctva Čajdovcov prešiel aj dom a hostinec. Hostinec viedla ďalej Matilda Čajdová. Divadelné predstavenia sa tu síce viac nekonali, no bol obľúbeným spoločenským miestom martinskej spoločnosti a miestom konania viacerých významných národných slávností.