Hostinec Tobiáša Ivanku

Na dnešnej Ulici 29. augusta stojí dom, v ktorom mal v druhej polovici 19. storočia hostinec Tobiáš Ivanka (1839 – 1898).

29. augusta 17
Zobraziť na mape

Na dnešnej Ulici 29. augusta stojí dom, v ktorom mal v druhej polovici 19. storočia hostinec Tobiáš Ivanka (1839 – 1898). Bol synom zemana Tobiáša Ivanku st. a bratom Jána Ivanku, ktorí podporovali martinské ochotnícke divadlo. Dom zdedil po svojej matke Anne Ivankovej, rod. Gallovej. Tobiáš Ivanka sa pôvodne vyučil za farbiara a neskôr sa rekvalifikoval na hostinského. Prenajal si Veľký hostinec, neskôr Turčianske kasíno v prvej budove Matice slovenskej. Po zatvorení Matice otvoril nový hostinec, v ktorom sa stretávali slovenskí národovci a medzi nimi i organizátori martinského divadla.

Tobiáš Ivanka mal v dome aj byt. V manželstve s Máriou, rod. Ševčíkovou (1848 – 1917), sa mu narodilo viac detí, medzi nimi syn Milan (1876 – 1950), významný právnik a verejný činiteľ, Mária, neskôr vyd. Pietrová (1879 – 1956), popredná herečka a organizátorka martinského ochotníckeho divadla, a Anna (1883 – 1946), ochotnícka herečka a cimbalistka, ktorá sa vydala za zubného technika a neskôr operného speváka, režiséra a hudobného pedagóga Arnolda Flögla. Tento dom je aj rodným domom Márie Pietrovej.

Aj neskôr, keď hostinec viedla rodina Kŕčovcov, ostal dom spätý s divadelníctvom. Bývala v ňom Helena Kŕčová (1923 – 1980), neskôr manželka popredného herca Ela Romančíka, ktorá pracovala v Ústredí slovenských ochotníckych divadiel, od roku 1942 bola členkou hereckého súboru Slovenského spevokolu a v rokoch 1945 – 1949 aj Slovenského komorného divadla.