Štátna meštianska škola

Po zatvorení slovenského gymnázia v Martine dostalo mesto ďalšiu strednú školu až v roku 1880. Bola to štátna meštianska chlapčenská a dievčenská škola.

Pavla Mudroňa 46
Zobraziť na mape

Po zatvorení slovenského gymnázia v Martine dostalo mesto ďalšiu strednú školu až v roku 1880. Bola to štátna meštianska chlapčenská a dievčenská škola. Umiestnená bola v spoločnej budove štátnych škôl, ktorá bola postavená v rokoch 1892 – 1893. Meštianska škola, ľudovo polgárka, mala priestory v časti budovy orientovanej do Ulice Pavla Mudroňa. Ešte pred rokom 1918 ju navštevovali aj viaceré dievčatá z Martina a okolia, ktoré sa neskôr stali poprednými slovenskými herečkami. Spomeňme aspoň pár: Hana Meličková tu študovala v rokoch 1912 – 1916 a Naďa Hejná v rozmedzí rokov 1918 – 1921. Štátna meštianska škola pokračovala aj po roku 1918, no už ako slovenská. V 20. rokoch tu martinskí žiaci uviedli viacero inscenácií. Pravdepodobne prvou bola Soľ nad zlato autorky Vojtešky Baldessari-Plumlovskej, ktorú usporiadali 5. a 6. júna 1920. Polovicu zisku zo vstupného určili pre základinu chudobných žiakov meštianskej školy a druhú polovicu venovali na pomník generála Milana Rastislava Štefánika. Niektoré z týchto žiackych divadelných inscenácií režírovala ochotnícka herečka a režisérka Mária Pietrová a vystupovala v nich aj jej dcéra, neskôr významná herečka Naďa, vyd. Hejná. V roku 1922 sa v škole hralo aj bábkové divadlo.