Gazdinská škola Živeny

Živena, spolok slovenských žien, sa od založenia v roku 1869 usiloval aj o založenie odbornej školy pre ženské povolania. Priaznivé podmienky na realizovanie tohto úsilia sa vytvorili až po vzniku Československej republiky v roku 1918 a v septembri 1919 bola slávnostne otvorená prvá škola Živeny.

Francisciho
Zobraziť na mape

Živena, spolok slovenských žien, sa od založenia v roku 1869 usiloval aj o založenie odbornej školy pre ženské povolania. Priaznivé podmienky na realizovanie tohto úsilia sa vytvorili až po vzniku Československej republiky v roku 1918 a v septembri 1919 bola slávnostne otvorená prvá škola Živeny. Tvorila ju vyššia dievčenská škola pre ženské povolania hospodárske a päťmesačný gazdinský kurz.

18. septembra 1919 ju otvorila literátka Elena Maróthy Šoltésová, predsedníčka Živeny, v prenajatých priestoroch neďaleko nemocnice. Tie sa nachádzali v neveľkom prízemnom dome H. Weisensteina, v ktorom predtým sídlila štátna materská škola. V prvom školskom roku študovalo vo vyššej dievčenskej škole dvadsaťosem a v gazdinskej škole šestnásť žiačok. Aj na týchto školách pestovali žiacke divadlo a žiačky gazdinskej školy už 8. decembra 1920 zahrali v priestoroch škôl Živeny inscenáciu hry Divoška od Viktora Alexandroviča Krylova.