Základná škola

Škola bola postavená v rokoch 1957 – 1959 v rozvíjajúcej sa okrajovej časti mesta a vyučovať sa tu začalo 1. septembra 1959.

Gorkého 1062/33
Zobraziť na mape

Škola bola postavená v rokoch 1957 – 1959 v rozvíjajúcej sa okrajovej časti mesta a vyučovať sa tu začalo 1. septembra 1959. V roku 1970 postavili novú poschodovú budovu. Už v rokoch 1971 – 1972 vznikol na škole ochotnícky Divadelný súbor Lúč, ktorý začínal premiérou dramatizácie Kalinčiakovej Reštavrácie. V školskom roku 1976/1977 tu pod vedením Anny a Pavla Kozákovcov naskúšal režisér Peter Scherhaufer hru Cesta okolo sveta za 77 dní a potom aj ďalšie úspešné inscenácie, ktoré sa stali podnetom aj pre iné súbory. Súbor sa zúčastnil na viacerých celoslovenských a celoštátnych prehliadkach a vystupoval aj v zahraničí. Uvedením Verneho Cesty v roku 1991 sa po dvadsiatich rokoch pôsobenie Lúča skončilo. V druhej polovici 80. rokov mal súbor v jednej z tried aj vlastnú expozíciu.