Ústav M. R. Štefánika

Budovu Ústavu M. R. Štefánika postavili v rokoch 1923 – 1926 pre školy Živeny podľa plánov architekta Jana Pacla z Prahy v spolupráci s Dušanom Jurkovičom.

Malá hora 4
Zobraziť na mape

Budovu Ústavu M. R. Štefánika postavili v rokoch 1923 – 1926 pre školy Živeny podľa plánov architekta Jana Pacla z Prahy v spolupráci s Dušanom Jurkovičom. Bola to prvá stavba plánovanej urbanistickej koncepcie súboru reprezentačných budov s kultúrnym poslaním v priestore tzv. „martinskej, resp. slovenskej, akropoly“ – ako nazvali terénnu vyvýšeninu na východnom okraji Martina.

Stala sa sídlom školy na vzdelávanie učiteliek gazdinského odboru ženských odborných škôl, dvojročnej školy pre sociálno-zdravotnú starostlivosť a začas aj hudobnej školy. V budove sa nachádzal aj internát. Založením ústavu a vybudovaním jeho sídla bol položený základ dievčenského zdravotníckeho vzdelávania na Slovensku. V roku 1922 založil miestny odbor Živeny v Martine hudobnú školu. Jej správu v roku 1925 prevzala Považská župa a od apríla 1926 sídlila v novom Ústave M. R. Štefánika. Po reorganizácii župnej správy v roku 1927, keď Martin stratil atribút sídla župy, sa škola dostala do správy veľkej obce Martina a stala sa mestskou hudobnou školou. Mesto však nemalo dostatok prostriedkov na jej prevádzku, a preto v roku 1932 zanikla.

V rokoch 1923 – 1926 sa stala prvým profesionálnym pôsobiskom herečky Hany Meličkovej, ktorá tu pracovala ako učiteľka hry na klavíri. Na tieto tradície sa odvoláva súkromná základná umelecká škola Hany Meličkovej, ktorá bola založená v roku 2006 a sídli v historickej budove Živeny.