Evanjelická ľudová škola

Medzi martinskými školami patrilo osobitné miesto evanjelickej ľudovej škole. Ako učitelia tu od polovice 19. storočia pôsobili Michal a Ján Meličkovci (starý otec a otec Hany Meličkovej), Andrej Sokolík, Oľga Šoltésová, rod. Hrušovská, Oľga Daxnerová, rod. Rollová, a ďalší.

Milana Rastislava Štefánika 17
Zobraziť na mape

Medzi martinskými školami patrilo osobitné miesto evanjelickej ľudovej škole. Ako učitelia tu od polovice 19. storočia pôsobili Michal a Ján Meličkovci (starý otec a otec Hany Meličkovej), Andrej Sokolík, Oľga Šoltésová, rod. Hrušovská, Oľga Daxnerová, rod. Rollová, a ďalší. Najmä ich zásluhou si škola aj v časoch tvrdej maďarizácie udržala slovenský charakter. Nachádzala sa v komplexe budov miestneho evanjelického cirkevného zboru. V roku 1902 – 1903 postavili novú školskú budovu, ktorá sa po prestavbe v rokoch 2000 – 2005 stala sídlom Biblickej školy v Martine. Táto škola dala základy vzdelania mnohým generáciám martinských evanjelických rodín a sporadicky vďaka jej dobrej úrovni sem posielali svoje deti aj rodičia z katolíckych rodín. V jej laviciach sedávala v rokoch 1906 – 1912 Hana Meličková a v rokoch 1912 – 1917 Naďa Hejná.