Klub československých turistov

Na konci budovy na Hornom vale oproti domu Alexandra Lombardiniho kedysi sídlil Klub Československých turistov.

Horný val 21
Zobraziť na mape

Na konci budovy na Hornom vale oproti domu Alexandra Lombardiniho kedysi sídlil Klub Československých turistov. Aj na prízemí tejto budovy zvykli hrávať divadlo amatérski divadelníci zo spolku Hviezdoslav. Divadelný spolok Hviezdoslav vznikol v Žiline 19. januára 1922 a zameriaval sa najmä na činohru (na rozdiel od spolku Kollár, zameraného na operetu), jeho predsedom bol Václav Vávra – riaditeľ reálky (Uherskej kráľovskej štátnej hlavnej reálnej školy). Divadelníci zo spolku Hviezdoslav uviedli napríklad českú hru Strakonický Gajdoš od J. K. Tyla (1924) alebo hru Strašidlá od známeho H. Ibsena (1928) pri príležitosti výročia dramatikovho narodenia.