Dom Alexandra Lombardiniho

V dome na ulici Horný val číslo 19 býval JUDr. Alexander Lombardini, slovenský národovec, historik, právnik, autor knižky o Žiline.

Horný val 9/19
Zobraziť na mape

Narodil sa 10. apríla 1851 v Bytči v rodine obchodníka Alojza Lombardiniho. Lombardiniho predkovia z otcovej a matkinej strany boli Taliani. Ich potomkovia splynuli so slovenským prostredím a všetky tri generácie reprezentovali slovenský verejný život a kultúru. Lombardiniovci sa presťahovali z Bytče do Žiliny v roku 1852 a tu v rokoch 1857 až 1861 navštevoval Alexander ľudovú školu. Neskôr úspešne absolvoval gymnaziálne štúdiá v Žiline, Trenčíne, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, ktoré ukončil v Ostrihome. Právo študoval na Právnickej akadémii v Bratislave a ukončil ho na Právnickej fakulte univerzity v Pešti v roku 1872 červeným diplomom. Do prvého zamestnania nastúpil ako súdny úradník v Budíne a neskôr v Pezinku. Po advokátskej skúške si otvoril súkromnú kanceláriu v Žiline.

Lombardini sa veľmi zaujímal o históriu a literatúru, čím bol povestný už ako praktikant na súde. Študoval v mestskom archíve v Žiline, kde objavil množstvo zaujímavých historických prameňov, listín a dokumentov k dejinám mesta Žilina i celého regiónu. Lombardini predpokladal existenciu žilinského mestského hradu a lokalizoval ho do tesnej blízkosti farského kostola. Nadviazal styky s matičnými i českými národovcami, s ktorými si vymieňal názory na objavené archívne dokumenty. Finančne podporoval slovenskú tlač a inštitúcie. Pre potreby vlastnej práce si postupne vybudoval pozoruhodnú knižnicu, v ktorej zhromaždil bohatú historickú regionálnu zbierku a postupne sa vypracoval na najlepšieho znalca regionálnych dejín. V roku 1874 vydal Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny, ktorý je síce len prekladom latinského textu rukopisu archivára Ľudovíta Stárka, ale jeho vydaním urobil pre poznanie histórie mesta nesmierne veľa.

Alexander Lombardini zomrel 26. apríla 1897 ako štyridsaťšesťročný na mozgovú porážku. V nekrológu Národných novín sa uvádza: ,,Bol na poli historickom činným a plodným spisovateľom a jeho smrťou Slovensko stratilo veľmi dômyselného pracovníka archivárneho, čo je u nás zriedkavosťou."

V roku 2000 Alexandrovi Lombardinimu Mesto Žilina a Zbor Žilincov odhalili pamätnú tabuľu na dome Horný val číslo 19. V roku 2010 tu bola otvorená stála expozícia venovaná jeho životu a dielu s druhou pamätnou tabuľou a v roku 2011 bola v dome inštalovaná jeho socha. Všetky tabule i socha sú od akademického sochára Ondreja Liptáka.