Makovického dom (Babuškov dom)

Dom postavený v historizujúcom slohu patril rodine Babuškovcov.

Horný val 41/20
Zobraziť na mape

Dom postavený v historizujúcom slohu patril rodine Babuškovcov. V rokoch 1894 – 1904 v ňom pôsobil MUDr. Dušan Petrovič Makovický (1866 – 1921), slovenský národovec a osobný lekár známeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého. Ružomberský rodák  Makovický  bol v Žiline veľmi obľúbený, pretože pre chudobných pacientov  ordinoval zadarmo a neraz im sám kupoval lieky.

Makovický vo svojom dome ubytoval aj maliarov Jaroslava Augusta, Tomáša Andraškoviča, Gustáva Mallého, Karola Miroslava Lehotského a Emila Pacovského, ktorí do Žiliny pricestovali pri príležitosti výstavy Grupy uhorsko-slovenských maliarov.  Konala sa v čase od 1. augusta do 8. septembra 1903 a navštívilo ju 1 300 návštevníkov, predalo sa 19 obrazov za 2 400 korún. Výstava mala veľký význam pre rozvoj slovenského kultúrneho a spoločenského života. Prišiel tam Pavol Országh Hviezdoslav, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža, Anton Štefánek, redaktori z českých časopisov Čas, Přehled a písalo sa o nej v slovenských novinách Slovenský týždenník, Slovenský denník a iných periodikách.

V rokoch 1905 – 1919 v Babuškovom dome býval český lekár – ľudomil MUDr. Ivan Hálek s rodinou, ktorý zaujal miesto praktického lekára v Žiline po MUDr. Makovickom. Hálek s Makovickým a ich pôsobenie v žilinskom kraji sa stalo námetom pre inscenáciu režiséra Rastislava Balleka v Mestskom divadle Žilina, ktorá mala premiéru 17. júna 2023. Hra Zuzany Palenčíkovej Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome sa skladá práve z autentických zápiskov a denníkových záznamov troch lekárov Ivana Hálka, Dušana Makovického a Alberta Škarvana, ktorých spája okrem vzájomného priateľstva, profesie a životnej filozofie aj mesto Žilina.

Na prelome rokov 1918 – 1919, keď Žilina bola dočasným hlavným mestom Slovenska, sa v Babuškovom dome ubytoval MUDr. Vavro Šrobár, vtedy už minister s plnou mocou pre správu Slovenska. V súčasnosti tu sídli Krajské kultúrne stredisko.