Budova na Hornom vale

Strediskami kultúry boli rôzne náboženské spolky: Katolícky kruh, ale i Židovská obec.

Horný val 24
Zobraziť na mape

Strediskami kultúry boli rôzne náboženské spolky: Katolícky kruh, ale i Židovská obec. Katolícky kruh organizoval vystúpenia v priestoroch domu na Hornom vale oproti tržnici. Údajne tu vznikol aj Divadelný krúžok slovenských ochotníkov, ktorí odohrali Urbánkov Kamenný chodníček (1919) a Maryšu (1920) od bratov Mrštíkovcov. Časť tohto domu je už asanovaná, ale zachovalo sa aspoň historické priečelie budovy.