Zelený dom / Stará radnica

Hlavné bratislavské námestie bolo centrom stredovekého mesta, ku ktorému sa viazali viaceré tanečné udalosti ako preskakovanie svätojánskeho ohňa (písomne spomenuté prvýkrát v roku 1448) či tanec tovarišov remeselných cechov pred mestskou radou (písomne doložený prvýkrát v roku 1492).

Hlavné námestie 1
Zobraziť na mape

Hlavné bratislavské námestie bolo centrom stredovekého mesta, ku ktorému sa viazali viaceré tanečné udalosti ako preskakovanie svätojánskeho ohňa (písomne spomenuté prvýkrát v roku 1448) či tanec tovarišov remeselných cechov pred mestskou radou (písomne doložený prvýkrát v roku 1492).

Na mieste, kde do námestia ústia Sedlárska a Zelená ulica, stojí tzv. Zelený dom (Grünstübelhaus/Zöldszobaház), postavený na stredovekých základoch. Na štíte priečelia je znázornený biblický výjav ako Jozua a Kaleb nesú obrovský strapec hrozna z Kánaánu. V zadnom trakte tohto domu v rokoch 1764 – 1776 pôsobilo divadlo, ktoré malo vo svojom repertoári aj baletné a pantomimické produkcie. Divadlo navštívila aj kráľovná Mária Terézia.

Podľa Valerie Prestonovej-Dunlopovej, autorky najobsažnejšej biografie o Rudolfovi von Labanovi, priamo na námestí tancoval Laban so svojimi priateľmi čardáš. S Rudolfom von Labanom sa tu spája aj dominanta Hlavného námestia Stará radnica (Hlavné námestie 1), ku ktorej mesto pre narastajúcu administratívu zakúpilo susedné budovy Apponyiho (1867) a Primaciálneho paláca (1903). V komplexe budov, ktoré sú architektonickým odtlačkom histórie mesta, úradoval strýko Rudolfa von Labana, hlavný mestský inžinier Antal Sendlein. On vyhotovil stavebnú dokumentáciu starej budovy csákyovského Mestského divadla pred demoláciou, ktorá je uložená v Archíve mesta Bratislava, a zároveň sa aktívne zúčastnil  na výstavbe novej budovy Mestského divadla.

V radnici pôsobil aj mestský archivár Johann Nepomuk Batka. Jemu bol adresovaný jediný v Bratislave sa nachádzajúci Labanov list (zo dňa 25. 2. 1910, Viedeň), ktorý je uložený vo fondoch Archívu mesta Bratislavy. Laban Batku oslovuje „Lieber Onkel!“ a podáva mu informácie o vedení viedenského Tereziana, ktoré Batka potreboval zrejme pre niektorého zo svojich mladých chránencov. Archív mesta Bratislavy už nesídli v Starej radnici, ale v Petržalke (Markova č. 1). Mestské múzeum, založené v roku 1867, nepretržite sídli v Starej radnici a Apponyiho paláci. V jeho historických zbierkach sa nachádza model starého Mestského divadla, ku ktorému sa viazali Labanove prvé divadelné zážitky. Nájdeme tu aj tablo s fotografiou starého a nového Mestského divadla obkolesenou štyridsiatimi štyrmi fotografickými portrétmi tvorcov a mecenášov nového divadla, medzi nimi aj Antala Sendleina.