Martinský cintorín

Martinský cintorín sa nachádza na odľahlejšom mieste od centra mesta. Patril k farnosti sv. Martina, bol vysvätený v roku 1919.

Martinský cintorín sa nachádza na odľahlejšom mieste od centra mesta. Patril k farnosti sv. Martina, bol vysvätený v roku 1919. Hrob manželov Sendleinovcov a ich dvoch v útlom veku zomretých detí sa nachádza v sektore XXII. pri múre. Reliéf profilového portrétu Antala Sendleina v kruhovom girlandovom ráme vyhotovil Alois Rigele.

Ako vidieť aj na epitafoch, členovia rodiny nepísali svoje priezviská rovnakým spôsobom. Kým starý otec Antal nepoužíval v rodnom mene diakritické znamienka, niektoré z jeho detí si písali priezvisko na maďarský spôsob.

Všestranná,  láskyplná starostlivosť starých rodičov a manželov Sendleinovcov poskytovali mladému Labanovi pevné zázemie aj umelecké impulzy, ktoré mu neskôr pomohli v uskutočňovaní jeho mladistvých snov. Škoda, že Bratislava doposiaľ tak  málo dokázala profitovať zo slávy svojho veľkého rodáka.