Erdődyho operná spoločnosť

Výstavný rokokový palác si na mieste troch starších domov dal postaviť v druhej polovici 18. storočia krajinský sudca – gróf Juraj Erdődy (projekt Matej Walch).

Ventúrska 1
Zobraziť na mape

Výstavný rokokový palác si na mieste troch starších domov dal postaviť v druhej polovici 18. storočia krajinský sudca – gróf Juraj Erdődy (projekt Matej Walch). Jeho syn, milovník umenia, Ján Erdődy v paláci v rokoch 1785 – 1788 vydržiaval opernú scénu – divadlo, ktoré bolo „práve také pravidelné, pekné a vkusné ako bohaté na premeny“.

Jeho riaditeľom bol známy tenorista Hubert Kumpf, ktorého gróf poveril zostavením celého súboru. Ten prvé dva roky pozostával zo siedmich spevákov a štyroch speváčok, posledný rok zo šiestich spevákov a šiestich speváčok. Divadelný orchester mal najskôr dvanásť, neskôr sedemnásť stálych členov a na jeho čele spočiatku pôsobil kapelník Jozef Chudý, priekopník maďarskej opery.

Divadlo bolo otvorené pri príležitosti menín mecéna 16. mája 1785 operou Giovanniho Paisiella Kráľ Teodor benátsky. Odvtedy sa v ňom hrávalo každý týždeň v pondelok a v piatok (po celý rok), pričom na predstavenia bola pozývaná bratislavská šľachta a dôstojnícky zbor.

Divadlo bolo súkromné, no v prípade problémov mestského divadla mu gróf svoju spoločnosť viackrát veľkoryso ponúkol ako výpomoc. Pochváliť sa mohlo aj peknou scénou, ktorá bola „umelecká, vkusná a ladná“, pravidelne sa zhotovovali nové dekorácie, medzi ktoré o. i. patrili umelecká stĺpová sála, kostol, skalná jaskyňa, peklo, raj či väzenie.

Repertoár divadla odzrkadľuje dobové trendy, hrala sa talianska opera seria a buffa a viedenský singspiel. Za tri roky činnosti uviedlo divadlo 45 premiér (niektoré prvý raz v Uhorsku), prevažne s malým oneskorením po viedenskej premiére.

Divadlo, vo svojej dobe najvýznamnejšie v Uhorsku, bolo pevne späté s osobou svojho zakladateľa: činnosť utlmilo so zhoršujúcim sa zdravotným stavom grófa (1788) a definitívne zaniklo po jeho smrti v apríli 1789.