Vojenské zátišie

Vojenským zátiším bol nazývaný areál v priestoroch dnešného Námestia slobody. Ako spomínajú Rudolf Pinďák a Karol Menschy: „V miestach, kde dnes stojí ministerstvo dopravy, bol vojenský objekt.

Námestie slobody 6
Zobraziť na mape

Vojenským zátiším bol nazývaný areál v priestoroch dnešného Námestia slobody. Ako spomínajú Rudolf Pinďák a Karol Menschy: „V miestach, kde dnes stojí ministerstvo dopravy, bol vojenský objekt. Smerom na hlavnú stanicu bol prízemný dom, v ktorom boli byty pre vojenských zamestnancov. Za ním bol vojenský sklad, kino a kasíno.“ V týchto budovách pravidelne hrávali aj divadlo pre vojakov.

Prvé zmienky o miestnej divadelnej činnosti datujeme do roku 1922, keď tu hrával český vojenský súbor Vojenské zátiší. Kuriozitou je, že na plagátoch (tzv. ceduliach) upozorňovali na lákavý marketingový a asi nie bežný fakt, že sa hrá „ve vytopeném sále“, čo svedčí o provizórnych dobových podmienkach pre divadelníkov i divákov.

V rokoch 1926 – 1929 účinkovala v týchto priestoroch aj činohra Slovenského národného divadla, ktorá tu počas nedeľných popoludní a sviatkov uvádzala reprízy svojich inscenácií a niekoľkokrát i nové premiéry. Vďaka zníženému vstupnému sa tu zhromažďovalo pomerne hojne zastúpené české a slovenské publikum (často ho tu bolo viac ako na predstaveniach v budove Mestského divadla, kde sídlilo SND), zložené prevažne z vojakov, študentov a robotníkov.