Divadlo STOKA

Na mieste, kde sa dnes nachádza parkovisko ležiace medzi Euroveou a Malou scénou, sídlilo v starej jednopodlažnej budove v rokoch 1992 až 2006 Divadlo STOKA, pracujúce na princípe kolektívnej autorskej tvorby.

Na mieste, kde sa dnes nachádza parkovisko ležiace medzi Euroveou a Malou scénou, sídlilo v starej jednopodlažnej budove v rokoch 1992 až 2006 Divadlo STOKA, pracujúce na princípe kolektívnej autorskej tvorby. Na jeho čele stál zakladateľ, principál a režisér Blaho Uhlár.

Budovu si divadlo prenajímalo od mesta Bratislava, potom, čo skončil prenájom odborovému zväzu dopravného podniku (pôvodne budova slúžila ako výpravňa a zázemie pre vodičov), ktorý má sídlo na neďalekej Olejkárskej ulici č. 1. Súčasťou Stoky nebola len divadelná sála a priľahlé priestory v podobe kancelárie a skladu, ale najmä krčma, ktorá zabezpečovala časť rozpočtu divadla a zároveň slúžila ako priestor, v ktorom sa stretávali predstavitelia nezávislej kultúry. Stoka však napokon musela ustúpiť projektu tzv. Zóny Pribinova. Posledné predstavenia sa tu odohrali koncom februára 2006 a ešte krátku chvíľu potom zostala v prevádzke krčma. V roku 2007 bola budova divadla, rovnako ako ostatné objekty v blízkom okolí, asanovaná.

Donedávna Divadlo STOKA pôsobilo v budove cvernovky so vstupom z Košickej ulice, ale aj tento objekt musel súbor – stále na čele s B. Uhlárom – v roku 2020 opustiť.