Ondrejský cintorín

Ondrejský cintorín

Sektor 1

Tido J. Gašpar (1893 – 1972) – spisovateľ, novinár, politik, člen poroty pre výber ochotníkov do Slovenského národného divadla (1921), prvý dramaturg SND (1925 – 1927), pričom sa orientoval na slovenskú dramatickú tvorbu (Ferko Urbánek, Ján Palárik, Ivan Stodola a i.) a hry slovanských autorov.

Ján Ladislav Kalina (1913 – 1981) – spisovateľ, scenárista, prekladateľ, humorista, dramaturg kabaretu Tatra revue (1960 – 1963). Jeho satirická revue Zem bez úsmevov bola prvým slovenským pôvodným kabaretom uvedeným na profesionálnej scéne (1947, Nová scéna). Venoval sa predovšetkým rozhlasovej a filmovej publicistike. Po roku 1968 emigroval do Nemecka.

Július Satinský (1941 – 2002) – herec, komik, dramatik, spisovateľ, člen Divadla na korze (1967 – 1971), spevohry (1972 – 1978) a činohry Novej scény (1978 – 1982) a Štúdia S (od 1982). Výrazný komediálny herec, využíval hyperbolu a nonsensy smerujúce k pointovaniu výpovede, spoluautor (najčastejšie s Milanom Lasicom) scénok a dialógov i celovečerných programov (Večery pre dvoch, Nečakanie na Godota, Deň radosti a i.).

Milan Dubovský (1940 – 2020) – hudobný skladateľ a klavirista, pôsobil ako skladateľ v slobodnom povolaní, umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave (1995 – 2007), venoval sa tvorbe muzikálovej a filmovej hudby, autor opier Traja kohúti, Železná riava a dlhoročne uvádzaných detských opier Veľká doktorská rozprávkaTajomný kľúč. Plodný autor scénickej hudby (Kráľ Lear, Miliónový Marco, Krčma pod zeleným stromom, Mária Stuartová, Koncert na Sv. Ovídia, Othello, Sluha dvoch pánov a i.), spolupracoval s významnými divadelnými režisérmi (Jozef Budský, Pavol Haspra, Karol Legéň Zachar a ďalší).

Sektor 2

Ferko Urbánek (1858 – 1934) – dramatik, tvorca národnej ľudovej dramatiky, ktorou ideovo nadviazal na tradície ochotníckeho divadla, reprezentovaného dielom Jána Chalupku a Jána Palárika, stal sa najproduktívnejším, najhranejším a najpopulárnejším slovenským realistickým dramatikom. Na prelome 20. a 30. rokov sa jeho hry inscenovali i na scéne Slovenského národného divadla. Medzi jeho diela patria napríklad ľudové drámy Kamenný chodníček, Škriatok, Rozmajrín, Bludár, historické hry Bojom ku spáse, Krvosavci alebo Obeť krve-výkup spásy či tragédia Hrob lásky.

Sektor 3

Vavro Šrobár (1867 – 1950) – lekár, politik, vysokoškolský profesor, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, ako predseda Družstva Slovenského národného divadla (1919 – 1921) výrazne prispel k vzniku SND, ako minister sa zasadzoval o jeho podporu, písal divadelné kritiky, pokúšal sa o vlastnú dramatickú tvorbu.

Martin Ťapák (1926 – 2015) – režisér, herec, tanečník, choreograf, národný umelec, člen a asistent réžie činohry SND (1945 – 1950), choreograf a režisér SĽUK-u (1950 – 1958), od roku 1961 prevažne filmový režisér. V Slovenskom národnom divadle asistoval režisérom Jozefovi Budskému a Karolovi Legéňovi Zacharovi.

Stano Dančiak (1942 – 2018) – herec, člen Činohry SND (1965 – 1966, 1967 – 1968, 1990 – 2015), Divadla na korze (1968 – 1971) a činohry Novej scény (1971 – 1989). Charakterový herec, mal blízko ku tragikomédii (Vladimír v Čakaní na Godota, Kočkarev v Ženbe, Lekár v Jožkovi Púčikovi a jeho kariére), hral aj vo filmoch, televíznych inscenáciách, rozhlase a uplatnil sa aj ako dabingový herec.

Sektor 4

Marián Labuda (1944 – 2018) – herec, spoluzakladateľ a člen Divadla na korze (1968 – 1971), člen Činohry Slovenského národného divadla (1965 – 1968, 1990 – 2018) a činohry Novej scény (1971 – 89). Mal výrazný komediálny talent, schopnosť utvárať charakter postavy ako celok rozporných, no vzájomne sa vrstviacich a násobiacich vlastností (Podkolesin v Ženbe, Prozorov v Troch sestrách, Tajomník v Čaji u pána senátora, Jožko Púčik v Jožkovi Púčikovi a jeho kariére, Sganarel v Donovi Juanovi a i.), presadil sa aj vo filme.

Ján Melkovič (1939 – 2004) – hudobný skladateľ, herec, od roku 1982 pôsobil ako výhradný skladateľ hudby a herec v Radošinskom naivnom divadle (Nevesta predaná Kubovi, Pavilón B, Ženské oddelenie a i.). V televízii pracoval na zábavných programoch, komponoval scénickú hudbu pre divadlá, televíziu a takisto k rozhlasovým kabaretným programom (napríklad pre Milana Lasicu a Júliusa Satinského).