Bydlisko Antona Prídavku

V rohovom dome (tzv. bankové domy z medzivojnového obdobia, vtedy Rašínová, neskôr Gottwaldova ulica) v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (1904 – 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier.

Štefánikova 8
Zobraziť na mape

V rohovom dome (tzv. bankové domy z medzivojnového obdobia, vtedy Rašínová, neskôr Gottwaldova ulica) v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (1904 – 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier.

Od začiatku rozhlasového vysielania v Košiciach (1927) organizoval jeho činnosť, realizoval sa najmä v literárno-dramatickej oblasti. Po anexii Košíc Maďarskom (1938) prešiel ako pracovník košického rozhlasu ako vedúci jeho novej pobočky do Prešova. Tam spoluzakladal ochotnícky divadelný krúžok Záborský (1941) a prvú slovenskú profesionálnu divadelnú scénu v Prešove – Slovenské divadlo (1944). Ako rozhlasový pracovník sa zapojil do povstaleckého rozhlasového vysielania, pred koncom vojny bol zatknutý a mučený gestapom. Zomrel na následky mučenia niekoľko dní po skončení vojny.

K jeho najznámejším dramatickým prácam patrí rozhlasová hra Nové časy idú (1933, spoluautor Emil Rusko) a historická dráma z obdobia Veľkej Moravy Pribina (1941). Tabuľa bola osadená v roku 1970 a jej autorom je akademický sochár Vojtech Löffler.

Zaujímavosťou je, že v tom istom dome, na tom istom popisnom čísle 8, bývali po druhej svetovej vojne manželia Chmelkovci. Andrej, herec, režisér a divadelný riaditeľ, a Gizela, herečka činohry.