Gašpar Fejérpataky-Belopotocký

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký sa narodil 1. januára 1794 v obci Paludza (obec zaplavená priehradou Liptovská Mara) a zomrel 18. mája 1874 v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký sa narodil 1. januára 1794 v obci Paludza (obec zaplavená priehradou Liptovská Mara) a zomrel 18. mája 1874 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Ako knihár a kníhkupec pôsobil v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde sa snažil o osvetu a pozdvihnutie životnej úrovne čo najširších vrstiev obyvateľstva. Vydával knihy s národnobuditeľskou a osvetovou tematikou, ale aj učebnice, šlabikáre a knihy pre mládež. Najčítanejšou „knihou“ daného obdobia medzi slovenským obyvateľstvom bol Belopotockého Nový i starý vlastenecký kalendár (1830 – 1853). V ňom našli ľudia praktické rady, poučné, ale aj zábavné čítanie. Vychádzali v ňom aj krátke literárne diela: básne, poviedky, ale aj divadelné hry. V Belopotockého kalendári vyšla prvý raz tlačou napríklad veršovaná fraška Jána Chalupku Třináctá hodina (1835).

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký bol zároveň mecenášom, organizátorom, režisérom a príležitostným hercom Divadla slovanského svätomikulášskeho, ktorého prvé vystúpenie sa uskutočnilo 22. augusta 1830 v budove hostinca Čierny orol, kde divadlo odohralo komédiu Jána Chalupku Kocúrkovo.

Miesta