Pálkova vila

Stavba vznikla v rokoch 1938 – 1944 podľa návrhov známeho česko-slovenského architekta Vladimíra Karfíka, autora baťovského areálu v Zlíne či petržalského kostola Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.

Školská 18
Zobraziť na mape

Modernú funkcionalistickú vilu si dali postaviť manželia Pálkovci. Stavba vznikla v rokoch 1938 – 1944 podľa návrhov známeho česko-slovenského architekta Vladimíra Karfíka, autora baťovského areálu v Zlíne či petržalského kostola Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.

Pálkovci patrili k významným mikulášskym rodom. Ich meno sa spája nielen s rozvojom kožiarskeho priemyslu, ale i s podporou kultúrneho života v Liptovskom Svätom Mikuláši. Po druhej svetovej vojne v novej politickej situácii emigrovali do USA.

Pri garbiarskej fabrike (t. j. fabrike na spracovanie kože) v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorej boli Pálkovci spolumajiteľmi, sa v období pred prvou svetovou vojnou sformoval tzv. spolok garbiarskej mládeže. Medzi jeho aktivity patrila aj príprava a uvádzanie divadelných inscenácií.

Zaujímavosťou je, že v spolku príležitostne účinkoval aj bobrovecký rodák, ochotnícky a neskôr profesionálny herec, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla Jozef Kello, ktorý napr. v roku 1901 vystupoval s garbiarskou mládežou v inscenácii Molièrovej hry Lekárom proti svojej vôli (hrala sa pod názvom Na silu stal sa lekárom) a v roku 1904 v Chalupkovom Juvelírovi.