Evanjelický cirkevný dom

Evanjelický dom postavený ako funkcionalistická stavba v rokoch 1933 – 1934 dlho plnil funkciu kultúrneho strediska.

Tranovského 4
Zobraziť na mape

Evanjelický dom postavený ako funkcionalistická stavba v rokoch 1933 – 1934 dlho plnil funkciu kultúrneho strediska. Najprv pre evanjelickú mládež, neskôr pre Socialistický zväz mládeže a širokú verejnosť. Kultúrne stredisko, ľudovo nazývané aj „kasa“, poskytovalo priestory i pre ochotnícke divadlo. V rámci celoslovenskej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Belopotockého Mikuláš tu vystupovalo napríklad Z divadlo zo Zelenča s dnes už legendárnym Plautovým Chvastúňom v réžii Jozefa Bednárika (1976). Na javisku kultúrneho strediska začínal aj slovenský mím a zakladateľ festivalu pohybového divadla a pantomímy PAN Miroslav Kasprzyk.

Funkcionalistickú budovu čistých tvarov navrhli dvaja mikulášski rodáci: Kamil Gross (1899 – 1971) a Ján Štefanec (1903 – 1989), ktorí vtlačili svoju architektonickú pečať aj významným stánkom kultúry v Bratislave.

Ján Štefanec spolu s Jozefom Lackom navrhli administratívnu budovu s divadelnou sálou medzi Dobrovičovou ulicou a Dostojevského radom, ktorá dlhé roky slúžila ako Malá scéna Slovenského národného divadla (neskôr Malá scéna STU). Postavili ju v rokoch 1943 – 1948.

Kamil Gross je spoluautorom dnes už neexistujúceho, avšak historicky významného areálu Parku kultúry a oddychu (PKO) na dunajskom nábreží.