Galéria Petra Michala Bohúňa

Na mieste dnešnej Galérie Petra Michala Bohúňa stávala kedysi dievčenská evanjelická škola.

Tranovského 3
Zobraziť na mape

Na mieste dnešnej Galérie Petra Michala Bohúňa stávala kedysi dievčenská evanjelická škola. V jej priestoroch pôsobilo mnoho národovcov z romantickej generácie štúrovcov – medzi nimi aj samotný Peter Michal Bohúň. Okrem tvorby dnes historicky významných malieb a kresieb vypomáhal svojím talentom aj ako maliar kulís pre mikulášskych ochotníkov.

V dievčenskej evanjelickej škole vďaka národne uvedomelým a spoločensky aktívnym učiteľom vyrástlo mnoho angažovaných Sloveniek, medzi nimi i mikulášska ochotnícka herečka Zuzana Všemila Bellová, blízka priateľka najstaršej dcéry Michala Miloslava Hodžu Maríny Hodžovej. Marína Hodžová sa okrem ochotníckeho divadla venovala aj osvete a emancipácii žien, v roku 1862 založila Slovenskú dievčenskú besedu.

Evanjelická fara a dievčenská škola tvorili v 19. storočí pevné zázemie na bohatú spolkovú činnosť. Od roku 1867 sa v priestoroch školy schádzal spolok Dobrodej, známy tiež svojou divadelnou činnosťou.

V roku 1870 do dievčenskej evanjelickej školy v Liptovskom Svätom Mikuláši nastúpil ako učiteľ talentovaný hudobník a zbormajster Karol Ruppeldt, ktorému je venovaná aj pamätná tabuľa na budove dnešnej galérie. Karol Ruppeldt založil významný spevácky spolok Tatran (1873) a jeho syn Miloš Ruppeldt pokračoval v otcových šľapajách – po prvej svetovej vojne stál pri zrode Hudobnej školy pre Slovensko v Bratislave (1919), kde sa v polovici 20. rokov 20. storočia etabloval aj dramatický odbor. Tak vznikla prvá vzdelávacia inštitúcia pre adeptov profesionálneho herectva.