Evanjelický kostol

V evanjelickom kostole sa nachádza vzácny oltár, ktorý od šľachtických rodín Smreczániovcov a Okoliczániovcov „vymohol darom“ Matúš Blaho – miestny evanjelický farár, ktorý pôsobil v Liptovskom Svätom Mikuláši v rokoch 1798 – 1837.

Tranovského 2
Zobraziť na mape

V evanjelickom kostole sa nachádza vzácny oltár, ktorý od šľachtických rodín Smreczániovcov a Okoliczániovcov „vymohol darom“ Matúš Blaho – miestny evanjelický farár, ktorý pôsobil v Liptovskom Svätom Mikuláši v rokoch 1798 – 1837. Matúš Blaho sa výrazne podieľal na zlepšení sociálneho a kultúrneho života svojich cirkevníkov. V jeho osobe našiel oporu aj Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, keď sa vrátil z vandrovky. Po štúdiu v Kežmarku sa venoval knihárstvu, pracoval a získaval skúsenosti na rôznych miestach, napríklad v  Levoči, Košiciach, Lučenci, ale aj v Pešti a vo Viedni. Popri práci sa neustále vzdelával. Po vandrovke sa v roku 1815 vrátil do rodnej Paludze a následne sa usadil v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Belopotocký podľa zachovaných prameňov svoj vzťah k Blahovi opísal nasledovne: „Stýkanie sa s výtečným a vysoko učeným mužom Matúšom Blahom znamenite na mňa pôsobilo. Veľmi ma zaujímali jeho výborné, do života siahajúce kázne, ktoré som v chráme vždy so zvláštnou pozornosťou počúval a k Blahovi zvláštnu úctu, dôveru a lásku cítil, i veľmi na mňa pôsobili. Keď roku 1829 Matúš Blaho vydával svoje kázne, bol som mu pri tom nápomocným v prepisovaní, prezeraní rukopisov a opravovaní tlače.“ Matúš Blaho finančne prispel aj na knižnicu a divadlo, ktoré Belopotocký založil v Liptovskom Svätom Mikuláši.