Socha Juraja Tranovského

Socha Juraja Tranovského pri evanjelickom kostole patrí k sérii pieskovcových sôch najvýznamnejších dejateľov mesta.

Tranovského 2
Zobraziť na mape

Socha Juraja Tranovského pri evanjelickom kostole patrí k sérii pieskovcových sôch najvýznamnejších dejateľov mesta. Vytvoril ich akademický sochár Ladislav Pollák a boli osadené v polovici 20. storočia. Najstaršou vyobrazenou osobnosťou je evanjelický kňaz Juraj Tranovský (1592 – 1637).

Narodil sa v Těšíne, študoval vo Wittenbergu a pôsobil na rôznych miestach Čiech i Moravy. Evanjelici však boli po bitke na Bielej hore (1620) prenasledovaní a na základe cisárskeho výnosu museli krajinu opustiť. Tranovský odišiel cez Poľsko na Slovensko, kde pôsobil štyri roky ako kaplán v Oravskom Podzámku, a neskôr od roku 1632 sa usadil v Liptovskom Svätom Mikuláši. Práve tu vydal svoje najvýznamnejšie dielo Cithara sanctorum – spevník, pre ktorý sa zaužíval aj názov Tranoscius. Prvé vydanie z roku 1636 obsahovalo 412 piesní, z ktorých viac ako 150 preložil alebo zložil sám Tranovský.

Verše niektorých z nich vkomponoval Ján Chalupka aj do svojej veselohry Kocúrkovo, ktorá mala svoju premiéru 22. augusta 1830 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Tento dátum sa v dejinách slovenského divadla pokladá za začiatok éry slovenského ochotníckeho divadla.