Rodný dom súrodencov Rázusovcov

Tento dom postavili v 80. rokoch 19. storočia vo vtedajšej Vrbici manželia Rázusovci.

Vrbická 61
Zobraziť na mape

Tento dom postavili v 80. rokoch 19. storočia vo vtedajšej Vrbici manželia Rázusovci. Boli rodičmi štyroch detí, ktoré sa stali aktívnymi členmi slovenskej kultúrnej obce: Martin Rázus – evanjelický kňaz, politik a spisovateľ, Mária Rázusová (vyd. Martáková) – spisovateľka a prekladateľka, Michal a Matej Rázusovci – kníhtlačiari.

Najstarší syn Martin Rázus bol aj milovníkom divadla a dramatikom. V auguste 1920 sa premiérou jeho psychologickej drámy Hana začínala prvá tzv. košická sezóna novovzniknutého Slovenského národného divadla. Košice boli druhým najväčším mestom Slovenska v novej Československej republike, a preto uvedenie pôvodnej hry bolo nielen kultúrnou, ale aj politickou udalosťou.

Mladšia sestra dramatika Mária Rázusová vstúpila do povedomia širokej verejnosti ako poetka a autorka literatúry pre deti. V histórii slovenského profesionálneho divadla však zaujíma významné miesto ako prekladateľka z ruského a francúzskeho jazyka. Medzi najhodnotnejšie preklady, ktoré vznikli pre Slovenské národné divadlo už v 40. rokoch 20. storočia, patria napríklad Cyrano z Bergeracu od Edmunda Rostanda či Hernani od Victora Huga. Mária Rázusová je aj autorkou originálneho Jánošíka, v ktorom slovenského hrdinu zobrazila – ovplyvnená prekladateľskou činnosťou – na francúzsky spôsob (hru napísala v alexandríne a Jánošíka povýšila na jednotlivca búriaceho sa voči spoločnosti nie valaškou, ale myšlienkami). Vzhľadom na aktuálnosť problematiky v čase tzv. slovenského štátu (premiéra 14. marca 1941) musel byť autorkin Jánošík stiahnutý z repertoáru SND.

V súčasnosti sa v dome nachádza expozícia Múzea Janka Kráľa venovaná súrodencom Rázusovcom a histórii Vrbice. Na dome je umiestnený reliéf s podobizňou Martina Rázusa od Františka Štefunka.