Vrbický cintorín

Neďaleko rieky Váh sa nachádza Vrbický cintorín. Je najväčším cintorínom v Liptovskom Mikuláši, no jeho význam nespočíva v rozlohe. Cintorín má historický význam – jeho centrom je severozápadná, pôsobivo upravená časť s príznačným názvom Symbolický cintorín.

Priemyselná 70
Zobraziť na mape

Neďaleko rieky Váh sa nachádza Vrbický cintorín. Je najväčším cintorínom v Liptovskom Mikuláši, no jeho význam nespočíva v rozlohe. Cintorín má historický význam – jeho centrom je severozápadná, pôsobivo upravená časť s príznačným názvom Symbolický cintorín.

„Cintorín martýrov“, ako túto časť volajú domáci, je venovaný významným osobnostiam Liptovského Mikuláša, ktoré obetovali život za národ. Nájdeme medzi nimi výrazné osobnosti národného obrodenia ako Michala Miloslava Hodžu či Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého, vedca Aurela Stodolu, ale najmä umelcov: spisovateľku a prekladateľku Máriu Rázusovú-Martákovú, jej brata Martina Rázusa, sochára Miroslava Ksandra či básnika, „osamelého bežca“ Ivana Laučíka. Nachádzajú sa tu pomníky i hroby z rôznych období.

Medzi najstaršie a najznámejšie patrí hrob zakladateľa slovenského ochotníckeho divadla – Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého. Zdobí ho epitaf, ktorý si napísal on sám: „Zde leží ten, který písal kalendáře, čas, chvíli budoucí lidem předpovídal, s pravotením svého půl života zmaře, mnoho i veršoval, i drahne kníh vydal. I životopis svůj nechal opravdový a sám si napísal ten nápis hrobový.“