Dom kultúry

Spomienkou na časy socializmu je mohutná budova domu kultúry, ktorého stavba začala v roku 1979.

Spomienkou na časy socializmu je mohutná budova domu kultúry, ktorého stavba začala v roku 1979. Na megalomanský projekt, odovzdaný do používania v roku 1986, sa zložili odborári z podnikov v Liptovskom Mikuláši, pričom hlavným prispievateľom boli Kožiarske závody. Dom kultúry ROH (Revolučného odborového hnutia) mal podporiť a obohatiť kultúrny a spoločenský život v meste. Okrem veľkej multifunkčnej sály, vhodnej aj na vystúpenia profesionálnych divadiel, ponúkal dom kultúry aj menšiu scénu určenú predovšetkým na hosťovanie bábkových divadiel. Technické a priestorové zázemie domu kultúry dlhodobo využívali súbory nielen počas festivalu Belopotockého Mikuláš, ale aj v rámci festivalu PAN.

Javisko domu kultúry, ale i susedného Posádkového domu armády využívalo v 90. rokoch 20. storočia divadelné zoskupenie s názvom Bodea. Jeho režisérom bol dnes už medzinárodne uznávaný tvorca v oblasti pohybového divadla, mikulášsky rodák – Viliam Dočolomanský, ktorý v súčasnosti vedie pražský súbor Farma v jeskyni.

Po roku 1993 funkciu kultúrneho stánku v tejto časti mesta plní aj neďaleko situovaná zrekonštruovaná Synagóga. Najznámejším podujatím, ktoré sa v nej koná, sú Mosty – Gesharim, ktoré od roku 1994 až do svojej smrti (1997) otváral symbolickým spevom Modlitby za mŕtvych Zoltán Lenský, liptovskomikulášsky rodák, operný spevák a dlhoročný člen bratislavskej Novej scény.