Hotel Europa

Hotel Royal (neskôr Hotel Europa) a jeho kaviareň patrili už od začiatku 20. storočia k obľúbeným podnikom v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Štúrova 15
Zobraziť na mape

Hotel Royal (neskôr Hotel Europa) a jeho kaviareň patrili už od začiatku 20. storočia k obľúbeným podnikom v Liptovskom Svätom Mikuláši. V týchto priestoroch založil podnikateľ Artur Neumann prvé stále mikulášske kino (1912), kde sa premietalo až do rekonštrukcie hotela v roku 1919. Po nej nadobudol hotel výraznú reprezentatívnu funkciu.

V jeho priestoroch sa pravidelne usporadúvali spoločenské podujatia vrátane silvestrovských večierkov. Medzi nimi sa odohral aj ten (v presnejšie nezistenom roku, zdroje uvádzajú 1920, resp. 1923), na ktorom ochotníci z miestneho kultúrneho spolku Beseda uviedli „žarty“ Ivana Stodolu VoľbyDaňové pokonávanie. Ich texty boli tlačou zverejnené až začiatkom roka 1924.

V  hoteli sa v roku 1938 v rámci jubilejných osláv 1. mája konal aj slávnostný obed, ktorého sa zúčastnili minister pre správu Slovenska Ivan Dérer, politik a spisovateľ Vavro Šrobár, predseda senátu František Soukup a minister zdravotníctva František Ježek.

Vavro Šrobár bol pre slovenský kultúrno-spoločenský vývin významný nielen vďaka 1. máju v roku 1918, keď v budove Čierneho orla predniesol tzv. Mikulášsku rezolúciu (za práva robotníkov a vytvorenie Československa). K významným činom z tohto obdobia sa radí aj jeho úsilie o vybudovanie a udržanie Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré vynaložil ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska i ako minister školstva a národnej osvety v 20. rokoch 20. storočia.