Park Ľudovíta Štúra

Park je pomenovaný podľa Ľudovíta Štúra, ktorý mesto Zvolen reprezentoval ako poslanec na uhorskom sneme v rokoch 1847 – 1848. Dominantou parku je busta Ľudovíta Štúra od akademického sochára Jána Kulicha.

Námestie SNP
Zobraziť na mape

Park je pomenovaný podľa Ľudovíta Štúra, ktorý mesto Zvolen reprezentoval ako poslanec na uhorskom sneme v rokoch 1847 – 1848. Dominantou parku je busta Ľudovíta Štúra od akademického sochára Jána Kulicha.

Počiatky parku siahajú do roku 1923, keď išlo len o kruh s výsadbou stromov bez oplotenia. Vtedy bol označovaný ako „psí park“. Prvý projekt vytvorenia parku v severnej časti námestia vypracoval v roku 1926 architekt Samuel Furdík. Park bol sprístupnený v 30. rokoch 20. storočia a pôvodne sa nazýval Masarykov sad. Prvotná dispozícia parku a niektoré dreviny, predovšetkým mohutné platany, jasene, javory a bresty, sa zachovali až dodnes. V parku boli v poslednej tretine 20. storočia umiestnené busty zvolenských rodákov: spisovateľa Jozefa Cígera Hronského a kňaza Jozefa Kozáčeka.

V roku 2014 tu pribudol pamätník básnikovi Jozefovi Urbanovi, ktorý strávil výraznú časť života vo Zvolene a je pochovaný na Mestskom cintoríne Zlatý potok. Tento pamätník je  umiestnený na zemi. Ide o bronzový odliatok so stopami nôh.

Park Ľudovíta Štúra slúži najmä v letnom a jesennom období ako miesto kultúrneho diania, kde sa hrávajú divadelné rozprávky, konajú koncerty a iné interaktívne podujatia.