Divadelný Zvolen

Divadelná história Zvolena sa viaže ešte k obdobiu na konci 19. storočia. Divadlo sa hrávalo najčastejšie v sále hotela Grand a v Remeselníckom dome, ale i v súkromí (napríklad u bratov Veselovcov, ktorých sestra Zora Paulendová sa stala neskôr zakladajúcou a dlhoročnou herečkou profesionálneho divadla).

Autorka: Uršuľa Turčanová

Miesta