Andrej Mojžiš

Herec s biblickým menom Andrej Mojžiš patrí k najvýznamnejším divadelným osobnostiam na Slovensku. Narodil sa 16. októbra 1925 v Kremnici ako predposledný zo šiestich súrodencov a zomrel 4. februára 2020 vo Zvolene.

Herec s biblickým menom Andrej Mojžiš patril k najvýznamnejším divadelným osobnostiam na Slovensku. Narodil sa 16. októbra 1925 v Kremnici ako predposledný zo šiestich súrodencov. Jeho otec bol železničiarom a matka viedla na stanici bufet s koloniálnym (zmiešaným) tovarom. Neskôr sa s rodičmi presťahoval do Bartošovej Lehôtky, kde sa okrem iného venoval aj ochotníckemu divadlu.

V rokoch 1950 – 1951 pôsobil v Prahe ako člen Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého. V auguste 1953 sa stal členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Krátko po svojom príchode sa oženil s Vlastou Seleckou. Spoznali sa vďaka divadlu a celý život si boli veľmi blízki. Začínal s generáciou výrazných zvolenských hercov ako Mária Markovičová, Zora Paulendová, Katarína Čaplová Paulovičová, Magda Čaplová Matrtajová, Angelika Jakubisová, Zlatica Gillová, Ernest Šmálik, Karol Badáni, Vladimír Lakota, Dr. Ivan Macho a ďalší.

Andrej Mojžiš bol hercom, ktorý ostal celý život verný jednému divadlu. V DJGT nielenže pôsobil celý svoj profesijný život, ale hosťoval v ňom aj po odchode do dôchodku v roku 1998.

Spočiatku bol obsadzovaný do postáv milovníkov, neskôr nasledovalo množstvo typologicky rôznych postáv. Každej postave sa seriózne a naplno venoval. Jeho interpretačné majstrovstvo, kombinované s úctou a pokorou k umeniu ako takému, mu prinieslo divácke aj odborné uznanie. Bol označovaný za elegána, šľachtica, charizmatického muža, ale aj za typ jadrného, zemitého, rudimentárneho chlapa, ktorý presvedčivo zahrá kráľa aj tuláka. Medzi 150 postavami, ktoré stvárnil vo zvolenskom divadle, boli roly ako Mercutio v Shakespearovej hre Romeo a Júlia (1958), gróf Vronskij v Tolstého Anne Kareninovej (1959), Leonardo v Lorcovej Krvavej svadbe (1961), Tulák v Bukovčanovej dráme Kým kohút nezaspieva (1969), Edgar v Durrenmattovej hre Play Strindberg (1969), Vojnický v Čechovovom Ujovi Váňovi (1970), Ján v Sokolovej Rodinnej slávnosti (1971), Tartuffe v rovnomennej Molièrovej hre (1973), Gróf Richard v Zvonovej hre Tanec nad plačom (1975), Kreón v hre na motívy Sofoklovho Oidipa (1976), Kráľ Matej v hre autorov Bobok – Štric Zálety kráľa Mateja (1978), Don Juan v rovnomennej Molièrovej hre (1979), Prospero v Shakespearovej Búrke (1983), Mikuláš Kopernik v rovnomennej Broszkiewiczovej hre (1984), Willy Loman v Millerovej dráme Smrť obchodného cestujúceho (1989), Mihálik v Tajovského hre Nový život (1994), Eugen Filadelfi v hre podľa Balleka Agáty (2000),  Dedko a Anjel v Gombárovej hre Hugo Karas (2006) a ďalšie. Vďaka svojim kvalitám sa stal jedným z najobsadzovanejších mimobratislavských hercov vo filmoch a televíznych inscenáciách. Účinkoval v mnohých filmoch, napríklad Drak sa vracia (1967), Adam Šangala (1972), Očovské pastorále (1973), Sebechlebskí hudci (1975), Ako sa Vinco zaťal (1977), Smrť chodí po horách (1979), Výlet do mladosti (1983), Tá tajovská voda mútna (1987), Sokoliar Tomáš (2000), Nedodržaný sľub (2009) a mnohé ďalšie. Jeho hlas znel dlhé roky v banskobystrickom rozhlasovom Sobotníku a tiež v mnohých ocenených rozhlasových hrách.

Majstrovstvo Andreja Mojžiša bolo ocenené rôznymi vyznamenaniami a cenami. V roku 1981 dostal titul zaslúžilý umelec. V roku 1998 získal Cenu mesta Zvolen ako Osobnosť mesta Zvolen. V roku 2000 získal Cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V roku 2007 prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska. V roku 2008 dostal Cenu Čestný motýľ za celoživotný prínos pre DJGT. V roku 2015 prevzal Cenu predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania.

V roku 2015 oslávil Andrej Mojžiš životné jubileum deväťdesiat rokov. Pri tejto príležitosti usporiadalo DJGT galavečer s názvom Andrej Mojžiš – Rytier v službách divadla. Divadlo zároveň vydalo rovnomennú knihu, ktorá sa na vyše sto stranách venuje jeho osobnosti. Andrej Mojžiš sa na galavečere zúčastnil spolu s manželkou a dcérami a v jeho závere vystúpil na javisko. Bola to jedna z posledných udalostí, na ktorých sa Andrej Mojžiš zúčastnil osobne. Zomrel 4. februára 2020 vo Zvolene.

Miesta