Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky

Počas rekonštrukcie Divadla Jozefa Gregora Tajovského v rokoch 1990 – 1994 sa Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky stal jeho dočasným sídlom. Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky slúži aj v súčasnosti kultúrnym aktivitám.

Sokolská 69
Zobraziť na mape

Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky (pôvodne ROH – Dom kultúry ČSD) patrí medzi stavebné dominanty obdobia po druhej svetovej vojne. Jeho výstavba začala v roku 1957 na mieste rumoviska po bývalom kalvínskom kostole, ktorý bol zničený pri leteckom bombardovaní mesta v roku 1945. Trojposchodová budova s výrazným presklenením priečelia a rozsiahlym vstupným areálom s typickými širokými schodmi bola slávnostne otvorená v roku 1964.

Dominantou objektu je viacúčelová veľká sála s balkónom, javiskom a zasúvacím hľadiskom. Objekt sa stal významným kultúrnym centrom. Účinkovali tu najrôznejší hudobní interpreti, folklórne súbory, amatérske divadlá, divadielka malých javiskových foriem, recitátori, bábkoherci, tanečníci. Konali sa tu rôzne festivaly, podujatia pre mládež, celoslovenské prehliadky, celoštátne československé prehliadky, plesy, diskotéky, podujatia pre dôchodcov, záujmové krúžky, sídlil tu Zvolenský filmový klub. Objekt má aj druhú, komornejšiu sálu a výstavné priestory. Komplex dopĺňajú klubové, prednáškové a kancelárske miestnosti, bufet a obsiahla knižnica.

Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky poskytol počas svojej existencie tvorivý priestor viacerým záujmovo-umeleckým kolektívom. (Napríklad Folklórny súbor železničiarov Marína, Detský folklórny súbor železničiarov Zornička a ďalšie.) V jeho priestoroch od roku 1996 pôsobí Divadlo Zelienka, ktoré nadviazalo na odkaz Ochotníckeho združenia Detvan najprv pod názvom Divadelný ochotnícky súbor Ľuda Zelienku pri Dome kultúry ŽSR a od roku 2011 pod spomínaným názvom Divadlo Zelienka. Meno Ľuda Zelienku ako patróna nie je zvolené náhodne. Dramatik, novinár, publicista, pedagóg, redaktor, prekladateľ a ľudový rozprávač Ľudo Zelienka (1917 – 1977) bol zvolenským rodákom. Od roku 1939 stvárnil niekoľko postáv v hrách OZ Detvan, pre ktoré napísal aj niekoľko detských hier. Ich ústrednou postavou bol Gašparko, neskôr premenovaný na Detvančoka.

V 80. rokoch 20. storočia vzniklo vo Zvolene divadlo poézie s názvom Ex Divadlo 9, ktoré sa sformovalo zo školského súboru Divadielko 9 na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene. Ich poetika, výber textov a úplne nové inscenovanie veršov slovenských i zahraničných básnikov prerástli dobu. Často vystupovali práve v Dome kultúry Železníc Slovenskej republiky.

Od roku 1989 sa vo Zvolene v novembri koná divadelný festival Víkend atraktívneho divadla (pôvodne Víkend netradičného divadla), ktorého prevažná časť ročníkov je spojená s Domom kultúry Železníc Slovenskej republiky ako hlavným miestom konania.

Počas rekonštrukcie Divadla Jozefa Gregora Tajovského v rokoch 1990 – 1994 sa Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky stal jeho dočasným sídlom. Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky slúži aj v súčasnosti kultúrnym aktivitám.