Robotnícky dom

Poschodový Robotnícky dom v blízkosti železničnej stanice Zvolen mesto bol postavený v spolupráci s Mandysovou stavebnou spoločnosťou.

Bystrický rad 1
Zobraziť na mape

Poschodový Robotnícky dom v blízkosti železničnej stanice Zvolen mesto bol postavený v spolupráci s Mandysovou stavebnou spoločnosťou. Na jeho priečelí sa dodnes nachádza výrazný nápis Robotnícky dom. Súčasná podoba budovy Robotníckeho domu má svoj pôvod v provizórnom nízkom  baráku s jednou veľkou miestnosťou typu telocvične a niekoľkými klubovňami. Išlo o jeden z prvých robotníckych domov na Slovensku, postavený bol ešte pred rokom 1920. Keďže v tomto období bol v meste o kultúru veľký záujem a jeho priestor sa intenzívne využíval, vznikla dobrovoľná finančná zbierka, ktorá mala urýchliť výstavbu regulárneho Robotníckeho domu. Ten bol otvorený v roku 1923.

Hneď po otvorení sa stal miestom uvádzania nedeľných bábkových rozprávok pre deti v podaní hosťujúcich bábkarov. Už predtým bolo mesto Zvolen zastávkou na trase kočovných bábkarov, prevažne českého pôvodu, ktorí hrávali klasické ľudové hry. K nim sa v období prvej Československej republiky postupne pridávali aj slovenskí divadelníci ako Ján Stražan, bratia Anderlovci, Ján Murgaš a ďalší. Neskôr na túto aktivitu nadviazali českí učitelia a profesori. V 50. rokoch 20. storočia sa bábkovému divadlu vo Zvolene venoval Klibányho súbor ZK Železničiar a v 60. rokoch Okresný dom pionierov a mládeže. Celkovo bolo bábkové divadlo vo Zvolene pomerne okrajovou záležitosťou, i keď s niekoľkými úspechmi.

Od roku 1970 sídlila v Robotníckom dome Stála bábková scéna. Jej prvou premiérou bola hra Gernetovej-Gurevičovej Kačiatko v apríli 1970. Tvorcov bábkových hier začala neskôr lákať aj činoherná tvorba. V marci 1973 mala premiéru činoherná rozprávka Karla Maggersuppeho Zvieratká a zbojníci. Amatérski divadelníci začali uvádzať svoje hry pod novým názvom Malé divadlo, ktoré vzniklo ako žartovné opozitum k ruskému divadlu Boľšoj teatr (Veľké divadlo). Malé divadlo spolupracovalo s profesionálmi z Divadla Jozefa Gregora Tajovského a niektorí jeho členovia sa neskôr stali členmi súboru DJGT. Malé divadlo sídlilo v Robotníckom dome do roku 1975 a potom sa presťahovalo do priestorov Revolučného odborového hnutia – Domu kultúry Československých štátnych dráh (dnes Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky). Pre tamojšie nevyhovujúce podmienky na uvádzanie bábkových divadelných predstavení pokračovalo divadlo už len v činohernej tvorbe. Svoju činnosť ukončilo v 80. rokoch minulého storočia.