Remeselnícky dom

Počas prvej polovice 20. storočia sa zvolenskí divadelní ochotníci borili s nevyhovujúcimi priestormi na divadelné predstavenia. Okrem sály mestského hotela Grand slúžil ochotníkom ako hrací priestor aj Remeselnícky dom.

Ľudovíta Štúra 5
Zobraziť na mape

Počas prvej polovice 20. storočia sa zvolenskí divadelní ochotníci borili s nevyhovujúcimi priestormi na divadelné predstavenia. Okrem sály mestského hotela Grand slúžil ochotníkom ako hrací priestor aj Remeselnícky dom. Jeho dvojpodlažná budova bola postavená v roku 1928 podľa projektu ružomberského staviteľa Jána Krónera na účely Meštianskeho spolku. Na čelnej fasáde sa nachádza osem kartuší so symbolmi remesiel.

Remeselnícky dom disponoval veľkou tanečnou sálou, v ktorej sa uvádzali aj divadelné predstavenia (dnes je na mieste vtedajšej sály čitáreň knižnice). Po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1980 – 1985 sa stala budova sídlom Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá vo svojich priestoroch usporadúva mnohé kultúrne aktivity.