Rodný dom Rudolfa von Labana

Dnešné Rázusovo nábrežie sa v 60. rokoch minulého storočia v dôsledku nezmyselnej demolácie zmenilo na nepoznanie. Približne tam, kde dnes stojí Hotel Park Inn by Radisson, avšak bližšie k Dunaju, stáli tri trojposchodové nájomné domy, postavené podľa projektu otca a syna Feiglerovcov.

Rázusovo nábrežie
Zobraziť na mape

Dnešné Rázusovo nábrežie sa v 60. rokoch minulého storočia v dôsledku nezmyselnej demolácie zmenilo na nepoznanie. Približne tam, kde dnes stojí Hotel Park Inn by Radisson, avšak bližšie k Dunaju, stáli tri trojposchodové nájomné domy, postavené podľa projektu otca a syna Feiglerovcov. V jednom z nich na vtedajšej adrese Dunakőpart/Donauquai  12, v byte na treťom poschodí, sa 15. 12. 1879 narodil Rudolf von Laban. Pokrstený bol 3. 1. 1880 vojenským duchovným miestnej posádky. To svedčí o otcovom želaní, aby syn pokračoval v jeho vojenských šľapajach. Laban o rodnom dome vo svojej autobiografii napísal: „Môj rodný dom stál pri veľkej, širokej rieke... Oproti oknám, z ktorých môj detský zrak po prvý raz uvidel krásy tohto sveta, stál uprostred obrovských, storočných, striebristých stromov, ktoré sa tiahli po ľavom i pravom brehu do nekonečnej diaľky, a takisto hlboko do krajiny, ako jediná budova legendárny, mojím prastrýkom založený vesliarsky klub.“ Novšia budova, navrhnutá architektom Raymundom Jeblingerom, z roku 1897 stála z východnej strany pylónu dnešného Mosta SNP. Podľa svedectva dobových dokumentov sa však medzi zakladateľmi klubu Pozsonyi Hajósegylet-Pressburger Ruderklub (Prešporský vesliarský klub, založený v roku 1862) nenachádza meno jeho prastrýka.  Labana v tomto prípade oklamala pamäť. Podľa jeho žiaka Aurela von Millossa (1906 – 1988) mal Laban až príliš bujnú fantáziu. Napríklad vo svojich memoároch písal o svojom starom otcovi Antalovi Labanovi, majiteľovi prosperujúcej kaviarne, ako o „mešťanskom generálovi“  kossuthovskej povstaleckej domobrany, ktorého dokonca po bitke pri Világoši odsúdili na smrť, čo tiež nezodpovedá skutočnosti.