Pomník Johanna Nepomuka Hummela

Pomník hudobného skladateľa, prešporského rodáka Johanna Nepomuka Hummela od miestneho rodáka, vo Viedni pôsobiaceho sochára Viktora Tilgnera bol odhalený v roku 1887 pri príležitosti 50. výročia úmrtia skladateľa.

Hviezdoslavovo námestie 10
Zobraziť na mape

Pomník hudobného skladateľa, prešporského rodáka Johanna Nepomuka Hummela od miestneho rodáka, vo Viedni pôsobiaceho sochára Viktora Tilgnera bol odhalený v roku 1887 pri príležitosti 50. výročia úmrtia skladateľa. Socha mala pôvodne stáť pred Mestským divadlom (dnes historická budova Slovenského národného divadla), kde sa nachádza Ganymedova fontána od toho istého sochára. Po piatich premiestneniach dnes stojí Hummelov pomník pred Nesterovým palácom, v ktorom sídli Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko (Hviezdoslavovo námestie č. 10). O tomto Mozartovom žiakovi je málo známe, že popri známej tvorbe skomponoval i viacero pantomím a baletov a spolupracoval s choreografom takého zvučného mena ako Filippo Taglioni (1777 – 1871). V Bratislave v novej budove SND bola doposiaľ uvedená iba jeho jednoaktovka Das belebte Gemälde (Oživený obraz), a to  v roku 2010 ako novodobá svetová premiéra v podaní žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a študentského orchestra Konzervatória v Bratislave. Podľa Lisy Ullmann (1907 – 1985), poslednej družky Rudolfa von Labana, osemročný Laban na prechádzke so svojou vychovávateľkou pred Hummelovou sochou poznamenal: „Raz ja budem stáť na druhej strane, lebo je to tam také prázdne.“ (V tom čase stála socha pred divadlom.) Toto Labanovo želanie sa zatiaľ nesplnilo. Bratislava má voči svojmu veľkému rodákovi dlh. Nie je po ňom pomenovaná ulica, námestie či nábrežie, nemá žiadnu pamätnú tabuľu. Sochu má, avšak nie na verejnom priestranstve. Jedná sa o malú terakotovú plastiku keramika Jozefa Hudeka, navrhnutú autorom tohto textu, ktorá Labana zobrazuje v úlohe Matematika. Jeden exemplár sa nachádza v zbierke Múzea kultúry Maďarov na Slovensku (Žižkova ulica č. 9), druhý vlastní Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (Gorazdova ulica č. 20).